Cenník

SlužbaCena
Hodina anglického jazyka20,- / hodina
17,-/ 10 predplatených hodín
Doučovanie pre deti14,- / 45 minút
Preklad do slovenčiny10,- / NS
Preklad do angličtiny10,- / NS
Preklad do 48 hodín12,- / NS
Preklad do 24 hodín14,- / NS
Preklad do 12 hodín16,- / NS
Preklad do 6 hodín18,- / NS
Korektúra prekladu5,- / NS
NS – Normostrana = 1800 znakov vrátane medzier
Telefónne tlmočenie15,-/hodina
Konzekutívne tlmočenie – unilaterálne25-30,-/hodina 180-240,-/ 8 hodín
Konzekutívne tlmočenie – bilaterálne30-35,-/hodina 210-245,-/ 8 hodín
Sprievodca na Slovensku15,-/hodina + náklady